Språk

...INNFALLSPORTEN TIL DET ENGELSKE SPRÅK

Språkservice

Follo

Hva vi kan tilby

Vår spesialitet: oversettelse av dokumenter fra norsk til engelsk

Våre fordeler

Morsmålskompetanse

Over en årrekke har Follo Språkservice AS spesialisert seg på å dekke behovet for oversettelse av skriftlig norsk til skriftlig engelsk. Våre oversettere er alle engelske borgere som har bodd i Norge i mange år og som kun arbeider med å oversette til sitt eget morsmål. Våre oversettere drar nytte av både sin universitetsutdannelse og sin lange erfaring innen mange områder. De er derfor i stand til å tilby solid og pålitelig oversettelsesarbeid innenfor mange ulike felt, så som industrien, markedsføring, rettsvitenskap, handel, IKT, undervisning og finanser.

Alltid online

Siden Follo Språkservice er et lite og fleksibelt foretak, og oversetterne våre alltid er ”på nett”, er vi i stand til å gi rask tilbakemelding på forespørsler. Ikke sjelden mottar kunden både pris og antatt tidsramme for oppdraget innen to timer etter at vi mottok forespørselen.

Grundig gjennomgang

Når kunden har godkjent pris- og tidsrammen, gir vi oppdraget høyeste prioritet og våre oversettere går til verks raskt, effektivt og målrettet. Når det siste utkastet til oversettelsen foreligger, blir det straks gjennomgått av en annen oversetter i staben (med same høye utdannelse og arbeidserfaring), slik at eventuelle feil og mangler blir fjernet. Så blir oversettelsen sent til kunden for gjennomgang. Resultatet er at vi har fått mange fornøyde kunder gjennom årene (se referanser).

Beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet

Follo Språkservice drar også fordel av at vi befinner oss i en liten by sør for Oslo. Det gjør at vi kan tilby langt mer konkurransedyktige priser på våre oversettelses-tjenester enn firmaer som befinner seg i hovedstaden, hvor husleien – og dermed prisen på tjenestene – er langt høyere.

Andre Tjenester

Korrekturlesing og språkvask

Skulle kunden ønske å oversette en tekst selv og så få den sjekket hos oss, kan vi tilby raske og rimelige tjenester også her. Vår lange erfaring, samt det faktum at vi har morsmålekompetanse i engelsk, gjør at vi raskt og effektivt kan fjerne både grammatikalske feil og feil bruk av engelske ord og uttrykk. Dette gir kunden trygghet om at dokumentene deres møter de høyeste krav til korrekt engelsk.

Simultanoversettelse og tolking

Follo Språkservice kan også tilby tjenester innenfor simultanoversettelse og tolking. Våre tolker har mange års erfaring og kan derfor dekke kundens behov innenfor feltet. Vår erfaring innen tolking omfatter for eksempel styremøter, rettssaker, tolking av talere ved store konferanser, tolking i private sammenheng, etc.

Engelskopplæring og engelskkurs

Våre oversettere har arbeidet i mange år innenfor utdannings- og skolesystemet i Norge, Storbritannia og andre steder, og har lærerutdanning. De har årevis av erfaring med å undervise i engelsk som fremmedspråk, hvilket gjør at de kan tilby tjenester også innen dette feltet. Privat- og små-gruppeundervisning, og også engelskopplæring for større grupper, kan skreddersys kundens behov.

Follo Språkservice AS

Askimveien 135

1408 Kråkstad

Organisasjons nummer: 912122670

+47 47 45 35 05

Våre produkter

Risikoforsikring

Referanser

Om Oss

Kontakt

Hjem

Copyright © 2013 Follo Språkservice. All rights reserved.